Spring til indhold

Vores Ågerup

I Ågerup Børnehus består hverdagen af en tryg atmosfære, rolige rammer og faste rutiner krydret med temadage, ture ud af huset og fri leg.
Luk alle
Åben alle

Her kan du finde vores velkomstfolder:

Velkommen til Ågerup Børnehus

Ågerup Børnehus ligger under samme tag som Ågerup Skole, hvilket skaber en unik mulighed for at skabe et helstøbt børneliv, hele vejen fra vuggestue til skole.

Når børnene begynder i Storgruppe i børnehaven arbejder vi tæt med børnehaveklasselæreren om at lave en glidende overgang fra børnehus til skole. Vi deltager i hinandens aktiviteter og tager del i den faglige, såvel som sociale hverdag i børnehaveklassen. Ledelse og medarbejdere i Ågerup Børnehus og på Ågerup Skole arbejder sammen, kender børnene og afspejler i stor grad hinandens hverdage.

Vi er rundet af de samme værdier, afspejler den samme rummelige kultur, arbejder sammen om vores fælles mission: Jeres børns trivsel, udvikling og læring. 

Læs mere om Ågerup SFO her:

Krogen - Ågerup SFO

Forældresamarbejde er en af nøglerne til at sikre vores børns trivsel, udvikling og læring.

Ågerup Børnehus er kendt for sit gode forældresamarbejde. Det er en af de kulturelle hjørnesten, der gør os til den fantastiske institution, vi er. Vi vægter det derfor højt, både når tingene er lette at snakke om og når de er svære. 

Som forældre vil man opleve at:

  • blive inddraget i vores hverdag i børnehuset
  • få mulighed for medbestemmelse gennem forældrerådet
  • der bliver kommunikeret åbent om nye tiltag
  • samarbejde foregår med gensidig respekt
  • blive en del af en rummelig kultur
  • der bliver handlet i fællesskab ved bekymringer


Feedback

Sidst opdateret

07.02.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Kontakt

Troels Lundgård Hansen

Pædagogisk leder
Ågerup Børnehus
Telefon: 72 36 87 95
E-mail: troh@holb.dk

Pædagogisk hverdag