Spring til indhold

Samarbejde med forældre og skole

Vi prioriterer et tæt og åbent samarbejde med forældre og skolen meget højt.

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på den daglige kontakt, hvor vi orienterer hinanden om barnet. Dialogen er både direkte ved aflevering og afhentning og via "Aula". Udover den daglige kontakt tilbyder vi:

  • en samtale ca. 3 til 4 måneder efter opstart i børnehuset
  • en overflytningssamtale ca. 3 til 4 måneder efter opstart i børnehaven (fra vuggestue)
  • en årlig samtale
  • en før-skole samtale
  • mulighed for at aftale tid til en samtale efter behov

Har du, som forælder, lyst til at deltage en dag på dit barns stue, er du meget velkommen til at aftale det med personalet på stuen. 

Information fra os til dig

"Aula" er den bedste informationskilde hvad angår forskellige aktiviteter og ture. Her kan du også læse nyhedsbreve fra institutionen samt fra forældrerådet og læse nyt fra kommunen, distriktsbestyrelsen og meget andet. 

Forældreråd

Forældrerådet i Midgård er inddraget i de overordnede beslutninger omkring børnehuset og inddrages også altid i væsentlige ændringer i hverdagen. Forældrerådet arbejder f.eks. med kostpolitikken, sikkerhedspolitikker og har rig mulighed for at foreslå nye tiltag. De har ansvaret for plantedag for bedsteforældre om foråret og fælles kaffeeftermiddage. Forældrerådet er sammensat af fem - otte forældre, to personalerepræsentanter samt den pædagogiske leder. Ved hovedindgangen i Midgård, kan du se hvem der er valgt ind i forældrerådet og deres kontaktoplysninger.

Skolesamarbejde

I Midgård samarbejder vi med Kildedamsskolen, afdeling Tølløse, som er vores nabo. Vi har et tæt samarbejde mellem skole og dagtilbud fx via fælles besøgsdage i maj/juni måned for kommende skolebørn, brug af hinanden lokaler og udeområder samt diverse aktiviteter i løbet af året.

Om efteråret vil de kommende skolebørn blive inviteret til fælles forældremøde med den lokale skole og de kommunale dagtilbud i Tølløse by. Forældremødet indeholder informationer om bl.a. kommende aktiviteter for året op til skolestart, informationer omkring forventninger til børnenes kunnen samt dialog omkring Jeres ideer til opbakning omkring skolesamarbejdet.

I Midgård afholder vi skolegruppedage, to gang om ugen. På disse dage løser vi opgaver, som indeholder bogstaver i hele alfabetet og tallene fra 1-10. Vi øver det at skulle holde korrekt på en blyant med blyantsgreb, vi leger fælleslege og holder frikvarter lige som i skolen. En dag som mange børn ser frem til, for så ved de, at det snart er tid at de skal starte i skole.    Feedback

Sidst opdateret

21.11.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Kontakt

Jeanette Andresen

Pædagogisk Leder
Børnehuset Midgård
Telefon: 72 36 35 10
E-mail: jea@holb.dk