Spring til indhold

Om os

Solgårdens værdigrundlag

Værdigrundlag

Trygt miljø: Vi er opmærksomme på det gode miljø, hvor børn, forældre og personale følger sig trygge og velkomne, og hvor personalet bruger deres forskelligheder og faglige ressourcer i det daglige arbejde.

Accept: Vi ønsker, at børnene bevarer deres umiddelbarhed og spontanitet, og at de samtidig lærer at give udtryk for deres følelser og accepterer styrker og svagheder hos hinanden.

Selvtillid: Vi vil støtte barnets selvstændighed og selvtillid/selvværd og i dets naturlige udvikling ved at inddrage barnet i de daglige gøremål og aktiviteter ud fra dets forudsætninger, ønsker og
interesser.

Leg: Vi prioriterer legen højt. Vi ved, at barnet gennem lege udvikler sociale færdigheder, fantasi, kreativitet, sprog og motorik. Det er i legen tilegnelsen af voksenverdenen foregår og også her, barnet kan bearbejde sine følelser og forstå sin omverden.

Pædagogiske principper: Børnene skal behandles med respekt, tillid og omsorg. Børnene skal tages alvorligt og tilbydes udfordringer, som står mål med deres alder. Vi skal give børnene mulighed for at etablere venskaber med andre børn.

Solgårdens politikker

Vi har udarbejdet forskellige politikker som udstikker retningslinjerne for vores arbejde med børnene.

Skolesamarbejde

Personalet indgår i et forpligtende samarbejde om, hvordan overgangen fra dagtilbud til skole skal forløbe

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde og forældreråd er en afgørende faktor for os i Børnehuset Solgården


Feedback

Sidst opdateret

09.01.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Kontakt

Vicki Gehrt

Pædagogisk leder
Børnehuset Solgården
Telefon: 72 36 32 82
E-mail: vicge@holb.dk

Styrket Pædagogisk Læreplan