Spring til indhold

Tilsyn

I dagplejen er der ansat en pædagogisk leder og to dagplejepædagoger. Vi arbejder i børnehøjde og har en daglig gang i dagplejehjemmene og i legestuen for at kunne vejlede og rådgive dagplejerne omkring børnenes udvikling.

Ifølge dagtilbudsloven §5, skal kommunen føre tilsyn med alle dagtilbud. I den kommunale dagpleje udføres dette tilsyn primært af en dagpleje pædagog og en pædagogisk leder. Dette udgør en kvalitetssikring og en pædagogisk faglig udvikling af dagplejen.

Den tilsynsførendes opgave er, at supervisere dagplejerne i forhold til børnenes trivsel og udvikling, og sikre et godt forældresamarbejde. Der føres også tilsyn med sikkerheden i dagplejehjemmene.

Derudover følges op på læreplanerne og andre arbejdsredskaber, som f.eks. aktionslæring og børnenes udviklingsskemaer, som alle kommunale dagtilbud er forpligtet til at arbejde med.

Kontakt dagplejekontoret


Pædagogisk leder Dagplejen
Birgit Søndergaard
Tlf.72 36 55 46
Mail: birw@holb.dk 

 

Dagplejepædagog
Nivi Flytklint Husted Laursen
Tlf. 72 36 96 18 
Mail: nifhl@holb.dk 

Dagplejepædagog
Line Andersen
Tlf. 72 36 53 53 
Mail: lina@holb.dk Morgentelefon ved dagplejers sygdom
Laila BraunschweigFeedback

Sidst opdateret

29.08.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen