Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Personale

Børnehuset Elletoften er en integreret institution, hvor medarbejderne er ansat i hele institutionen, men arbejder i primære grupper, vuggestue og børnehave.

Personale i Elletoften

I børnehaven er børnene delt op i mellemgruppe og storegruppe.
Vuggestuen kaldes for mini-stuen.

Personale på mini-stuen er: Lene - pædagog, Anja - pædagog, Emilie - Pædagogmedhjælper og Christian pædagogisk assistent elev.

Personale på børnehavegrupperne er: Susanne - pædagog, Lis - pædagogmedhjælper, Karin - pædagog og Bettina pædagogmedhjælper

Madlavning og reparationer m.m. er en naturlig del af hverdagen hos os.

I vil sikkert ofte støde ind i nogen fra vækst og bæredygtighed, som laver en del praktiske opgaver i huset og vores Køkkenassistenter Lene og Tanya, som laver mad til vores Vuggestue.

Vores vikarer er tilknyttet hele institutionen.

Vi modtager også studerende i huset, både fra PA - og Pædagoguddannelsen.

Ledelsen i Elletoften

Pædagogisk Leder
Lone Kirk

Vi hører til Dagtilbud Kildedam og vores Områdeleder er Kaja Bonde Pedersen

Studerende i Elletoften

I Elletoften arbejder vi med udgangspunkt i det nære miljø, brobygning mellem børnehave, skole og SFO.

Vores vuggestue har fast kirkebesøg hver onsdag formiddag.

Vi bruger også skolens boldbaner og deres grønne områder. Vi bruger også naturen omkring Elletoften.

Vi arbejder med at tage udgangspunkt i det enkelte barn på en anerkendende måde og arbejder med læreplaner.

Praktikstedsbeskrivelse, Elletoften

 

 Feedback

Sidst opdateret

11.11.2019

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen