Huset, St. Merløse

Velkommen til Huset

Huset er en integreret institution med en vuggestuegruppe, to børnehavegrupper og en førskole gruppe fra september til maj. Derudover har vi en stue som bruges når dagplejen en gang om ugen kommer og har heldags legestue. Vi har et værksted for børnene og et stort fællesrum. Vi har nogle dejlige store legepladser, med masser af plads til at udfolde sig, og hvor børnene også kan være "alene". Vi har en stor vuggestuelegeplads og en stor børnehavelegeplads med træer og kuperet terræn. Med hensyn til lokalområdet, så ligger vi lige ved siden af hallen og skolen. Vi har et tæt samarbejde med skole og SFO og vi har mulighed for at låne både hallen og gymnastiksalen.