Spring til indhold

Samarbejde skolen

Vi prioriterer et godt forældresamarbejde meget højt. Huset understøtter vi det kommunale lærings- og udviklingsforløb i samarbejdet med den lokale skole.

Skolesamarbejde

Personalet i børnehuset og skolen indgår i et forpligtende samarbejde om, hvordan overgangen fra dagtilbud til skole skal forløbe. Børnene deltager sammen med andre børn i lokalområdet i et samlet indskolingsforløb planlagt af institutionerne. Her indgår bl.a., at børnene kommer på besøg i SFO'en før skoleskift.

Hvis dit barn har brug for særligt målrettet hjælp for at sikre udvikling i det sidste år i dagtilbuddet, er der oprettet et samarbejde kaldet "På Vej i Skole". Det kan f.eks. være børn, hvor forældre og dagtilbuddet er i tvivl om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes eller have et specielt skoletilbud. Forældre og institution udarbejder sammen en handleplan med mål og indsats omkring barnet forud for skolestart.

For yderligere information kan du kontakte vores områdeleder.

 Feedback

Sidst opdateret

15.12.2021

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Kontakt

Christian Oxbøll

Områdeleder 
Dagtilbud Kildedam
Telefon: 72 36 63 21
E-mail: nieox@holb.dk

Kampagne for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her