Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Helt tæt på

Her kan du læse lidt mere om vores pædagogiske tilgang og børnesyn

 

 

Børne - sikkerhedspolitik

Vi har udarbejdet denne Børne – sikkerhedspolitik, som udstikker retningslinjer for, hvordan vi bedst muligt kan tage vare på børnenes sikkerhed omkring hegnet på legepladsen, på ture i nærområdet eller med offentlige transportmidler. Ligeledes ønsker vi at, samarbejde med forældrene om, hvordan vi sikrer at, vores fælles børn bliver bedst muligt rustet til at klare forskellige situationer.

Bevægelsespolitik for Huset

Huset blev i 2012 en DGI-certificeret bevægelsesinstitution. I 2014 gennemgik personalet en recertificering. Medarbejderne blev igen recertificeret i 2016. Alle stuer arbejder ud fra bevægelsespolitikken og er fysisk aktive og er dagligt i meget bevægelse.

Værdigrundlag for Huset

Vores værdigrundlag og pædagogiske principper.

Husets læreplaner

Vi arbejder dagligt ud fra de 6 læreplanstemaer. I perioder har vi mere fokus på nogle af læreplans temaerne end andre. Temaerne er: Alsidig personlig udvikling. Krop og bevægelse. Kulturelle udtryksformer og værdier. Naturen og naturfænomener. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling.

Skolestart

Indskolingsforløb og tilbud omkring det.

Sorg og kriseplan

I Huset er der en nedskrevet "Sorg og Kriseplan".


Feedback

Sidst opdateret

11.07.2018

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen