Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Skolestart

Indskolingsforløb og tilbud omkring det

Personalet i dagtilbudsdistriktets børnehuse indgår i et forpligtende samarbejde om, hvordan overgangen fra dagtilbud til skole skal forløbe.

Børnene deltager sammen med andre børn i lokalområdet i et samlet indskolingsforløb planlagt af institutionerne. Heri indgår bl.a., at børnene kommer på besøg i SFO´en nogle gange før skoleskift.

Hvis dit barn har brug for særligt målrettet hjælp for at sikre udvikling i det sidste år i dagtilbuddet, er der oprettet et samarbejde kaldet På Vej i Skole. Det kan fx være børn, hvor forældre og dagtilbuddet er i tvivl om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes eller have et specielt skoletilbud. Forældre og institution udarbejder sammen handleplan med mål og indsats omkring barnet forud for skolestart.

For yderligere information kan du kontakte distriktslederen.Feedback

Sidst opdateret

26.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange