Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag

Trygt miljø: Vi er opmærksomme på det gode miljø, hvor børn, forældre og personale følger sig trygge og velkomne, og hvor personalet bruger deres forskelligheder og faglige ressourcer i det daglige arbejde.

Accept: Vi ønsker, at børnene bevarer deres umiddelbarhed og spontanitet, og at de samtidig lærer at give udtryk for deres følelser og accepterer styrker og svagheder hos hinanden.

Selvtillid: Vi vil støtte barnets selvstændighed og selvtillid/selvværd og i dets naturlige udvikling ved at inddrage barnet i de daglige gøremål og aktiviteter ud fra dets forudsætninger, ønsker og
interesser.

Leg: Vi prioriterer legen højt. Vi ved, at barnet gennem lege udvikler sociale færdigheder, fantasi, kreativitet, sprog og motorik. Det er i legen tilegnelsen af voksenverdenen foregår og også her, barnet kan bearbejde sine følelser og forstå sin omverden.

Pædagogiske principper

Børnene skal behandles med respekt, tillid og omsorg.
Børnene skal tages alvorligt og tilbydes udfordringer, som står mål med deres alder.
Vi skal give børnene mulighed for at etablere venskaber med andre børn.

 Feedback

Sidst opdateret

26.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange