Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Helt tæt på

Bevægelsespolitik

Formålet med bevægelsespolitikken er at tydeliggøre overfor forældre og personale, hvor vigtigt det er for børns udvikling, at de får bevæget sig hver dag.

Anti-mobbepolitik

Anti-mobbepolitik for børn i Midgård

Kostpolitik

I Børnehuset Midgård ønsker vi at være med til at grundlægge nogle sunde kostvaner. Vi skal følge de politiske beslutninger bl.a. ”Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk kommune – sundhed og trivsel” og vi følger derfor sundhedsstyrelsens anbefalinger, og i nedenstående har vi beskrevet hvordan vi vil opfylde anbefalingerne.

Læreplaner

Her kan du læse om Dagtilbud Kildedams læreplaner og hvordan vi arbejder med dem.

BillederFeedback

Sidst opdateret

22.02.2017

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen