Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Bevægelsespolitik

Formålet med bevægelsespolitikken er at tydeliggøre overfor forældre og personale, hvor vigtigt det er for børns udvikling, at de får bevæget sig hver dag.

Vi har valgt, at arbejde ud fra de 6 områder, som også bruges i læreplanerne.
Derudover vil vi også have fokus på de 18 grundbevægelser, som er: kravle, løbe, krybe, balancere, klatre, gynge, trille, trække, snurre, springe, kaste, skubbe, vippe, gribe, gå, hoppe, hinke og svinge.

Midgårds bevægelsespolitik

 

Vision

 

 

Vores vision for Midgård er at, leg, idræt og bevægelse bliver mere implementeret i hverdagen.

At vi kan se en udvikling i børnenes fin- og grov motorik og, at børnene oplever glæde ved at bruge deres krop. 

Vi ønsker, at selvhjulpenhed skal blive en integreret del af børnenes hverdag, samt at børnene skal være selvhjulpne, i et omfang der passer til deres alder.

 

 

Værdigrundlag

 

 

FUGL

Fantasi Udfordring Gentagelse Livsglæde

 

 

Bevægelsespolitik-kens formål

 

 

Vi vil gerne have implementeret leg og bevægelse i hverdagen for at synliggøre at fysisk aktivitet og bevægelse er sjovt, og det skaber trivsel, glæde og overskud.

Formålet med, at børnene skal være selvhjulpne er at støtte og fremme dem i deres udvikling. Børnene skal lære at bruge deres egen krop, blive udfordret og få styrket og udviklet deres motoriske færdigheder.

Det er videnskabeligt bevist at mere bevægelse i hverdagen giver øget fysisk og psykisk sundhed.  

 

Succeskriterier – målbare og konkrete

 

 

Det er en succes når vi har børn, der deltager aktivt, udviser livsglæde og som lige pludselig kan noget, de ikke har kunnet før.

 

Eks.:

0-3 år:

At børnene selv kan tage deres tøj af og på

At børnene selv kravler op og ned på fx puslebord, taburetter, stole og krybber.

At børnene selv kan spise og drikke

At børnene lærer selv at smøre en mad, dvs. håndtere en smøre kniv.

 

3-6 år:

At børnene selv igangsætter de bevægelseslege vi har leget med dem.

At børnene selv kan tage deres tøj af og på fx lukke lynlås, trækker bukserne ud over støvlerne.

At børnene kan håndtere diverse værktøjer fx kniv, gaffel og saks.

 

 

 

Indsatser

 

 

Vi skal blive bedre til at tænke læreplanstemaerne og de 18 grundbevægelser ind i de aktiviteter vi laver med børnene. Både i Ragnarok (multirummet med plads til bevægelses), på stuen og på legepladsen. Fx have en ugens leg på legepladsen, som lukkeren sætter i gang kl.12.30, have en bevægelsesleg til samling.

Som personale skal vi være ekstra opmærksomme på de børn der ikke deltager på eget initiativ, og finde ud af hvordan vi kan motivere dem til at deltage.

 

De voksne i huset opfordrer, støtter, motiverer og anerkender børnene i deres individuelle processer. For de mindre børn, er det processen frem for målet, som vi har fokus på, eks. at tage overtøj/sko på når vi skal ud og lege.

 

For de større børn, er det vigtigere, at de når målet med at f.eks. få overtøj og sko på.

Det er meget vigtigt, at vi afsætter tiden til, at børnene får tid og rum til at øve sig.

 

 

 

Dokumentation/

evaluering

 

 

Vi skriver på Børn i Holbæk og bruger fotodokumentation.

Evaluering vil foregå på hhv. stuemøder og personalemøder(/ AL/Narrativer og forløbsskemaer)

 

 

Forankring og opfølgning

 

 

Det skal være et kontinuerligt pædagogisk emne på p-møde 1 gang årligt.

 

 

Samarbejdspartner 

 

 

Alle i huset, både personale, børn og forældre.

Evt. andre børnehuse i distriktet.

 Feedback

Sidst opdateret

29.10.2018

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen