Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Fravær og sygdom

Af hensyn til planlægningen af aktiviteter på stuen, vil vi meget gerne vide besked ved fravær.

Fravær/sygdom
Af hensyn til planlægning vil vi meget gerne vide besked ved fravær.
Er jeres barn syg vil vi meget gerne have, at I skriver det i Børn i Holbæk. Hvis der er tale om smitsomme sygdomme, laver vi et opslag på Børn i Holbæk.

Hvis jeres barn bliver sygt i løbet af dagen, vil vi ringe til jer.
Ved sygdom kan barnet først komme tilbage i Midgård, når barnet er rask nok til at følge dagligdagen – og der ikke længere er risiko for at smitte de andre børn.

Medicin
Personalet giver ikke børnene medicin, eksempelvis penicillin, smertestillende eller lignende.
Er der tale om en kronisk sygdom, som kræver at der gives medicin, vil personalet naturligvis give denne medicin. Det er vigtigt, at proceduren omkring medicingivning er nøje beskrevet af læge og at instruktion gives af forældrene.Feedback

Sidst opdateret

19.06.2019

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen