Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på den daglige kontakt, hvor vi orientere hinanden om barnet. Dialogen kan både være direkte ved aflevering og afhentning eller via vores App "Børn i Holbæk".

Vi tilbyder derudover:

  • En samtale ca. 3-4 mdr. efter opstart i børnehuset.
  • En overflytnings samtale ca 3-4 mdr. efter opstart i børnehaven.  (fra vuggestue til børnehave)
  • En årlig samtale
  • En før-skolesamtale
  • Derudover er der altid mulighed for, at aftale tid til samtale efter behov.

Information fra os til dig:

Børn i Holbæk, vil være din bedste informations kilde hvad angår forskellige aktiviteter og ture. Her kan du også læse nyhedsbreve fra institutionen samt orientering fra kommune, distrikts bestyrelse, børnesygdomme o.a.

Forældre besøg: Alle forældre er velkomne til at deltage en dag på stuen. For at udnytte din ressource bedst muligt, bedes du aftale det med personalet på forhånd - på den måde kan vi måske lave en særlig aktivitet der kræver mange voksenhænder.

Forældrerådet

Forældrerådet i Midgård, er medinddraget i de overordnede beslutninger og inddrages altid i væsentlige ændringer i hverdagen.


Feedback

Sidst opdateret

19.06.2019

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen