Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Dagens rytme

Sådan ser vores dagsrytme ud.

6.30 – 7.30 Vi modtager både vuggestue- og børnehavebørn i fællesrummet, hvor børnene kan få morgenmad indtil kl. 7.30
Ca. 7.30 Stuerne åbnes. Børnene kan lege, hvor de har lyst i huset.

Ca. 9.00 Vuggestuen holder samling og der synges og læses historie.

Ca . 10.30 Børnehaven holder samling,hvor der laves bevægelseslege, læses historie og synges

9.30 – 11.00 Forskellige aktiviteter/leg.

11.00 – 12.00 Frokost.

12.00 – 14.00 Vuggestuebørnene sover efter behov. De små børnehavebørn sover også efter behov, mellemgruppen holder siesta ca. ½ time. Storebørnsgruppen spiser i fællesrummet og laver forskellige aktiviteter. Derefter leger børnene ude eller inde.
Personalet holder på skift pause.

14.00 – 15.00 Vi spiser eftermiddagsmad.

15.00 – 16.00 Leg ude og inde.

16.00 De sidste børn samles på én stue – i børnehaven og i vuggestuen, og det hænder, at børn fra begge afdelinger samles på én stue lidt senere.

17.00  Vi lukker – fredag dog kl. 16.30.

 Feedback

Sidst opdateret

15.05.2017

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen