Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Dagligdagen hos os

Vi gør alt hvad vi kan for at skabe en stabil og tryg hverdag, med trivsel og læring i centrum.

Vi har meget fokus på Læring og Trivsel i vores hverdag. I vores hverdag er de 6 læreplanstemaer i spil og i perioder er der særligt fokus på et eller to af temaerne.
De 6 læreplans temaer er: Barnets alsidige personlige udvikling - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur og naturfænomener - Kulturelle udtryksformer.

Den daglige rytme

Kl. 06.30 - 07.30 byder vi på morgenmad for alle på gul stue.

Kl. 07.30 - 9.00 fordeler vi os på vores 3 stuer, børnene leger og diverse aktiviteter starter og vi tager imod de børn og forældre der kommer og vi får den information der kan være vigtig fra forældrene.

Kl. 09.00 holder hver stue en samlingsstund og vi spiser frugt sammen. (Drengene medbringer 5 stk. frugt på mandage og pigerne medbringer ligeledes 5 stk. frugt på tirsdage.) På denne måde får børnene et sundt og varieret tilbud af frugt.

Kl. 09.30 starter dagens planlagte aktiviteter; leg udendørs, ture i lokalområdet, aktiviteter i gymnastiksalen, aktiviteter på multibanen, ved bålhuset eller på boldbanen. Det kan også være at tegne og male, synge og meget mere. Vi har en bred vifte af aktiviteter, så vi sikre os at vi har en hverdag hvor alle de 6 læreplanstemaer er i spil.

Kl. 11.00 - 12.00 spiser vi frokost og de yngste børn kommer ud og sove, eller sover indenfor, afhængig af deres alder.

Kl. 12.00 - 14.00 er vi alle på legepladsen, hvor der er plads og rum for den leg der er vigtig for barnet.

Kl. 14.00 Spiser vi eftermiddagsmad og de yngste børn får mad efterhånden som de kommer op.

Kl. 14.00 - 16.45 (fredage: kl. 14.00 - 16.15) leger børnene inde eller udenfor. Børnene bliver hentet og vi fortæller om dagen i ord og på skrift. På skrift orienterer vi også om hvilke læreplans temaer vi har i spil.

Sam 4391Feedback

Sidst opdateret

20.06.2019

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen