Spring til indhold

Om os

Vores profil er bygget op omkring nøgleordene: rummelighed - åbenhed - omsorg - kreativitet - leg - læring - faglighed - samarbejde.

Stestrup Børnegård er som nævnt en integreret institution med børn i alderen fra 0-5 år, fordelt på tre stuer. At være en integreret institution er lig med at være foranderlig! Det er vigtigt for os at nye og kommende forældre ikke tror, at vi er en vuggestue og en børnehave, vi er det hele på en gang!

Luk alle
Åben alle

Hvad sker der af nyt i Stestrup Børnegård? Her kan du følge med i, hvad der rører sig i børnegården lige nu.

Nye indendørs rammer

Vi har fået malet vores lokaler i både børnehave og vuggestue. Vi har købt nye møbler, tæpper, gardiner, kurve, pusleborde og meget mere. Det var tiltrængt - bestemt! Og det falder også i hak med vores fokus på, at netop omgivelserne skal være med til at understøtte trivsel, leg og læring. Det skal være nemt og ikke mindst rart at være i - og børnene skal nemt kunne aflæse, hvad de skal/kan og må i rammerne.

møbler møbler møbler møbler

 

Vi er i Stestrup Børnegård med til at lave prøvehandlinger for et Nest-projekt i kommunen.

Nest er oprindelig udviklet i USA som et undervisningstilbud til børn med og uden autisme. Nest er en ramme og en struktur for inkluderende læringsmiljøer, hvor der er taget stilling til fire niveauer i en model, nøddeskalsmodellen. Der er et design for samarbejde på alle niveauer, og der er enighed om vedholdende brug af en række pædagogiske redskaber og strategier, der understøtter og fremmer læringsmiljøet for alle børn – børn er mere ens end forskellige, det et barn har brug for kan alle have gavn af (fra Gode rammer af Stine Clasen & Christina Hostrup).

Nest går i korte træk ud på, at

  • "Børn er mere ens end forskellige og bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen."
  • "Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer."

Hos os er vi godt i gang med at udvikle den fysiske ramme. Vi forholder os aktivt til den fysiske ramme, fordi vi ved, hvordan den fysiske ramme understøtter det liv, vi gerne vil have skal kunne udfolde sig.

Du kan læse mere om NEST her: Nest - en skole for alle

Udarbejdet af personale og ledelse i Stestrup Børnegård - juni 2023

nøddeskalsmodellen

 

Pædagogiske metoder                                   

Vi bruger Selvsnak

Vi forstærker positiv adfærd

Vi er autentiske og gør det, vi siger, vi gør.

Vi har fokus på læringsmiljøets betydning og bruger rummet som den tredje pædagog.

Vi Koder rum med visuel støtte for at skabe tryghed.

Vi forholder os til aktivt og passivt rod

 

Samarbejdsstrukturer

Der reflekteres over fælles praksis på stuemøderne

Der arbejdes med tretrinsmodellen, fordi vi vil gøre det, der er godt for alle børn

Vi genbruger det, vi har – og er vedholdende i at rydde op.

 

Systemstrukturer

Vi har faglig viden om børn og anerkender, at alle børn kommer med forskellige færdigheder

De professionelle har en viden om tværfaglige samarbejdspartnere. Systemstrukturer

Ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at sikre sammenhængskraft mellem alle niveauer i nøddeskalsmodellen.

 

Filosofisk fundament

Børn gør, hvad de kan – når man har gjort sit bedste, har man gjort det godt.

De professionelle justerer sig og tager ansvar for relationen.

De Professionelle bliver aldrig færdige med at øve sig og vi øver os sammen.                                  

Vi har i Dagtilbud Kildedam fokus på at skabe de bedst mulige rammer for at tilgodese børnenes behov for god søvn.

Søvnen har en vigtig funktion for barnets udvikling. Vi har i Dagtilbud Kildedam fokus på at skabe de bedst mulige rammer for at tilgodese børnenes behov for god søvn.

bamse sover

Her kan du læse mere:

God søvn og sikkerhed

Her kan du læse Stestrup Børnegårds kostpolitik og om hvordan den benyttes i vores hverdag. Vi har fokus på sund kost året rundt.

Kostpolitik i Stestrup Børnegård

I Område Kildedam er der et tæt samarbejde mellem børnehusene og skolerne.

skole

Overgange i barnets liv
Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor milepæl i barnets liv. Vi bestræber os på at gøre denne overgang tryg for børnene, og ikke mindst for forældrene.

I Stestrup har vi en pædagog fra SFO med i gruppen, som skal starte i skolen året efter. To til tre dage om ugen samles de og laver skolerelaterede aktiviteter. Formålet er bl.a. at hjælpe med at gøre dem skoleparate og læringsparate. 

Stestrup Skole er lukket fra august 2023. Det betyder for Stestrup Børnegård, at vi skal etablere nye samarbejder, hvilket vi selvfølgelig er i fuld gang med. Vi er geografisk placeret, så nogle spirebørn skal mod Tølløse, nogle mod St. Merløse og andre i helt andre retninger. Vores fokus er at få en tryg og sikker børnegruppe, der bliver klar til skole.Feedback

Sidst opdateret

28.09.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson