Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Skolesamarbejde

I Område Kildedam er der et tæt samarbejde mellem børnehusene og skolerne.

Overgange i barnets liv
Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor milepæl i barnets liv. Vi bestræber os på at gøre denne overgang tryg for børnene, og ikke mindst for forældrene.

I Stestrup har vi en pædagog fra SFO med i gruppen, som skal starte i skolen året efter. To til tre dage om ugen samles de og laver skolerelaterede aktiviteter. Formålet er bl.a. at hjælpe med at gøre dem skoleparate og læringsparate.
Vi deltager ofte i morgensang på skolen og besøger skolen flere gange om ugen.Feedback

Sidst opdateret

20.06.2019

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen