Spring til indhold

Skolesamarbejde

I Område Kildedam er der et tæt samarbejde mellem børnehusene og skolerne.

Overgange i barnets liv
Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor milepæl i barnets liv. Vi bestræber os på at gøre denne overgang tryg for børnene, og ikke mindst for forældrene.

I Stestrup har vi en pædagog fra SFO med i gruppen, som skal starte i skolen året efter. To til tre dage om ugen samles de og laver skolerelaterede aktiviteter. Formålet er bl.a. at hjælpe med at gøre dem skoleparate og læringsparate. 
Vi deltager ofte i morgensang på skolen og besøger skolen flere gange om ugen.

Du kan her finde en folder til maj-børnene, som vi kalder førskoleeleverne, der starter på Stestrup Skole til maj

Velkommen til Stestrup SkoleFeedback

Sidst opdateret

08.03.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Kampagne for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. 

Se kampagnevideoen her