Spring til indhold
Dagtilbud Kildedam Til dagtilbudkildedam.holbaek.dk

Skolesamarbejde

I Område Kildedam er der et tæt samarbejde mellem børnehusene og skolerne. I Stestrup har vi en pædagog fra SFO med i gruppen, som skal starte i skolen året efter. To til tre dage om ugen samles de og laver skolerelaterede aktiviteter. Formålet er bl.a. at hjælpe med at gøre dem skoleparate og læringsparate. Vi deltager ofte i morgensang på skolen og besøger skolen flere gange om ugen.

Overgange i barnets liv
Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor milepæl i barnets liv. Vi bestræber os på at gøre denne overgang tryg for børnene, og ikke mindst for forældrene. Feedback

Sidst opdateret

15.05.2017

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen