Undløse Børnehus

Velkommen til Undløse Børnehus

Undløse Børnehus er et varmt og kreativt hus der summer af glæden ved arbejdet med børn. Her arbejder vi fordi vi har lyst til at gøre en forskel for det enkelte barn. Vi sætter stort ind på sprogforståelse, barnets trivsel og legerelation og så arbejder vi ud fra, at alle børn har ret til udvikling.

Velkommen til et børneunivers fuld af leg og tryghed.