Spring til indhold

Kildedams vision

I område Kildedam møder vi alle børn med respekt for deres unikke personlige værdighed som menneske.

Vores værdigrundlag

Områdets værdigrundlag hviler på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitiks fire overordnende værdier:

Respekt for barnet:
I område Kildedam møder vi alle børn med respekt for deres unikke personlige værdighed som menneske.

Anerkendelse: 
I område Kildedam møder vi børn med nærvær og åbenhed, og anerkender deres drømme, håb, kompetencer og muligheder, ved at se, høre, respektere og involvere dem i beslutninger om dem selv.


Respekt for forældrene:
I område Kildedam samarbejder vi tæt med forældrene, fordi de bedste løsninger findes i dialog med og respekt for forældrenes eget ansvar vedrørende deres børns opvækst, udvikling og trivsel.


Ligebehandling:
I område Kildedam tager vi udgangspunkt i børn og familiers forskellige livssituation. Behov og forudsætninger er ikke ens for alle børn og familier, derfor behandler vi til tider børn og familier forskelligt, for i praksis at behandle dem lige.Feedback

Sidst opdateret

24.04.2017

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen