Spring til indhold

Indsatsplan ved længerevarende IT-nedbrud (+ 24 timer)

Indsatsplan ved længerevarende IT-nedbrud (+ 24 timer) - Børnegården Elletoften

Situation

I tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud følger alle enheder indenfor LAER disse overordnede retningslinjer, tilpasses den enkelte enhed efter behov.

Vi har i et aflåst chartek skab fysiske og opdaterede børnelister på Pædagogisk leder Lones Kirks kontor, nøglerne til dette ligger i kodeskabet i gangen ved kontoret.

Alarmering

Konstaterer medarbejderne et IT-nedbrud, tages der kontakt til pædagogisk leder Lone Kirk 72365201

Lone Kirk kontakter andre skoler/institutioner i kommunen for at få et overblik over omfanget af nedbruddet.

Er det et enkelt IT-system, der ikke fungerer, kontaktes den pågældende leverandør.

Den stedlige leder kontakter nærmeste Områdeleder Christian Oxbøll 72366321

Pædagogisk leder Lone Kirk eller Områdeleder Christian Oxbøll kontakter kommunens IT-afdeling telefonisk ved længerevarende IT-nedbrud; dels for at orientere om problemet, og for at finde ud af, hvor udbredt/alvorligt problemet er, og om det kan afhjælpes centralt fra.

Ved behov for akut, kritisk IT-hjælp og/eller orientering af kommunens IT-afdeling i tilfælde af nedbrud ringes på

7236 4377 eller der skrives til isikkerhed@holb.dk

IT-vagten/Vagttelefonen kan kontaktes ved nedbrud på kritiske IT-systemer udenfor normal arbejdstid på 72 36 1234.

It-vagten/Vagttelefonen omfatter udelukkende kritisk IT f.eks. fejl eller nedbrud på:

 • fiberforbindelser
 • telefoniplatform
 • netværk
 • Office365 (generelt).

Opgaver

 • Forsøg at afdække årsager til og omfanget af problemet.
 • Prioriter ressourcerne så de kritiske funktioner kan varetages [Pasning af børn op til 3. klasse samt opretholdelse af sikkerhed og tryghed for børn og unge – også i krisesituationer].
 • Børn/unge med særlige behov skal sikres – fx ift. vigtig medicin.

Handling

 

 • Der hænger i alle afdelinger i Elletoften, instruktioner i tilfælde af brand, hvor der også står hvor der findes fysiske og opdaterede børnelister, herudover står der at man tager Ipaden med ud på samlingsstedet.

  Ved tilfælde af IT nedbrud hentes der straks fysiske og opdaterede børnelister i Chartekskabet på Pædagogisk leder Lone Kirks kontor, nøglerne findes i kodeskabet i gangen ved kontoret.

  I denne mappe er alle børnene delt op i stuer for et hurtigt og grundigt overblik.

  Listerne er med cpr numre og telefonnumre, så der kan tages kontakt til forældre og der vil kunne gives cpr numre ved tilfælde af en faldulykke eller andet.

  Da vuggestuen er nærmest kontoret, er det dem der henter de fysiske børnelister. Som er fordelt i to mapper en for børnehave og en for vuggestue. Vuggestuen går op til børnehaven og giver dem deres mappe.  

  Når IT er tilbage, lægges mapperne tilbage i chartekskabet.

Ledelse og organisation

I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Pædagogisk leder Lone Kirk eller dennes nærmeste leder områdeleder Christian Oxbøll koordinerer indsatsen - evt. i samarbejde med kommunens IT-afdeling.
 • Pædagogisk leder Lone Kirk sørger for at holde medarbejderne orienteret.
I tilfælde af længerevarende IT-nedbrud der berører hele eller større dele af kommunen: Pædagogisk leder Lone Kirk informere områdeleder Christian Oxbøll som informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, som vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres

Bemanding og udstyr

Pædagogisk leder Lone Kirk vurderer behovet for ekstra bemanding, - fx ved behov for udførelse af flere ’manuelle’ opgaver grundet manglende adgang til fagsystemer e.l.

Hvilket udstyr der skal anvendes til sikring af kritiske data besluttes lokalt og nedfældes i en lokal indsatsplan.

Kommunikation

Se afsnit om ’Alarmering’

Pædagogisk leder Lone Kirk eller områdeleder Christian Oxbøll:

 • varetager informeringen af og formidlingen til medarbejdere og forældre.
 • varetager efter behov information og kommunikation til/med systemleverandører, kommunens IT-afdeling og den centrale krisestab.

 

Ved nedbrud der berører hele/større dele af kommunen sørger den centrale krisestab for orientering af relevante samarbejdspartnere (at elektronisk information ikke kan sendes og modtages).

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger på:

Pædagogisk leder:

Lone Kirk tlf: 72365201 lonki@holb.dk

Børnegården Elletoften Brændholtvej 5 4350 Ugerløse

 • Områdeleder/skoleleder:
 • Christian Oxbøll 72366321 Nieox@holb.dk
 • Kommunens IT-afdeling: 72 36 4377/ isikkerhed@holb.dk. Udenfor alm. arbejdstid: 72 36 1234.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Opbevaring af personfølsomme oplysninger i tilfælde af fysiske udskrifter mv., brug af harddisk, USB osv. [GDPR]

’ Dobbeltlås-princippet’. (fysiske dokumenter låses inde i et skab i et aflåst rum).

Opdatering/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 12-10-2023Feedback

Sidst opdateret

12.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson