Spring til indhold

Indsatsplan - Vold og trusler mod medarbejdere

Indsatsplan - Vold og trusler mod medarbejdere - Huset, St. Merløse

Situation

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

Definition på vold/overgreb:

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning.

Alarmering

 • Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage).
 • Hvad der er sket.
 • Hvor mange der har brug for hjælp.
 • Hvorfra du ringer.
 • Hvem du er.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.
 • Den stedlige leder alarmeres på tlf:

Solgården, Tølløse

Pædagogisk leder Vicki Gehrt

Telefon: 72 36 32 82 E-mail: vicge@holb.dk

Midgård, Tølløse

Pædagogisk leder Jeanette Andresen

Telefon: 72 36 63 93 E-mail: jea@holb.dk

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder Flemming Olesen

Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

Stestrup Børnegård

Pædagogisk leder Gitte Stavensø Mathiasen 

Telefon: 72 36 76 91 E-mail: gisma@holb.dk 

Huset, Store Merløse

Pædagogisk leder Susanne Pedersen

Telefon: 72 36 60 85 E-mail: sped@holb.dk

Elletoften, Ugerløse

Pædagogisk leder Lone Kirk

Telefon: 72 36 52 01 E-mail: lonki@holb.dk

Ågerup Børnehus

Pædagogisk leder Troels Lundgård Hansen

Telefon: 72 36 87 95 E-mail: troh@holb.dk

 • Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Den stedlige leder tager imod/guider/supporterer hjælpen (112).
 • Den stedlige leder kontakter Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • , som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

Opgaver

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden.
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen men ikke har overværet den.
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse.

Handling

 

Straks:

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger.
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskade-komne, vidner, og andre involverede.

 

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER:

 • Lad ikke den voldsramte være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad den voldsramte fortælle (igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. den voldsramte hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag den voldsramte til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Den stedlige leder kontakter Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Den stedlige leder sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.

Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk

 • Den stedlige leder kontakter Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder eller Christian Oxbøll informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.  
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af den stedlige leder, og skolen/institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

Opfølgning:

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Den stedlige leder følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Den stedlige leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

  • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
  • Susanne Møller Pedersen eller områdeleder Christian Oxbøll ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
  • Susanne Møller Pedersen eller Christian Oxbøll har ansvar for kommunikation og opfølgning.
  • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Bemanding og udstyr

I akutte tilfælde:

Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobilltf. og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Kommunikation

 • Den stedlige leder kontakter områdeleder Christian Oxbøll snarest muligt samme dag.
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard.
 • Chef for Læring & Trivsel, Karina Møller, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112.
 • Stedlige leder:

Solgården, Tølløse

Pædagogisk leder Vicki Gehrt

Telefon: 72 36 32 82 E-mail: vicge@holb.dk

 

Midgård, Tølløse

Pædagogisk leder Jeanette Andresen

Telefon: 72 36 63 93 E-mail: jea@holb.dk

 

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder Flemming Olesen

Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

 

Stestrup Børnegård

Pædagogisk leder Gitte Stavensø Mathiasen 

Telefon: 72 36 76 91 E-mail: gisma@holb.dk 

 

Huset, Store Merløse

Pædagogisk leder Susanne Pedersen

Telefon: 72 36 60 85 E-mail: sped@holb.dk

 

Elletoften, Ugerløse

Pædagogisk leder Lone Kirk

Telefon: 72 36 52 01 E-mail: lonki@holb.dk

 

Ågerup Børnehus

Pædagogisk leder Troels Lundgård Hansen

Telefon: 72 36 87 95 E-mail: troh@holb.dk

 • Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Leder af tværgående opgaver, Den Sociale Indgang: 72 36 46 37
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk
Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

 

Opdaterring/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 12-10-2023Feedback

Sidst opdateret

12.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson