Spring til indhold

Kildedams vision

I område Kildedam møder vi alle børn med respekt for deres personlige værdighed som mennesker.

Vores værdigrundlag

Området Kildedams værdigrundlag hviler på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitiks fire overordnende værdier

Respekt for barnet

Vi møder alle børn med respekt for deres personlige værdighed som mennesker.

Anerkendelse 

Vi møder alle børn med nærvær og åbenhed, og anerkender deres drømme, håb, kompetencer og muligheder ved at se, høre, respektere og involvere dem i beslutninger om dem selv.

Respekt for forældrene

Vi samarbejder tæt med forældrene, fordi de bedste løsninger findes i dialog med og respekt for forældrenes eget ansvar vedrørende deres børns opvækst, udvikling og trivsel.

Ligebehandling

Vi tager udgangspunkt i børn og familiers forskellige livssituation. Behov og forudsætninger er ikke ens for alle børn og familier, derfor behandler vi til tider børn og familier forskelligt, for i praksis at behandle dem lige.Feedback

Sidst opdateret

25.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange