Spring til indhold

Om dagplejen Skovvejen

Dagplejen er ét ud af 8 børnehuse i Dagtilbud Skovvejen, som består af seks områder: Jyderup, Mørkøv, Regstrup, Tølløse, Ugerløse og St. Merløse. Vi har 28 unikke dagplejehjem, som alle værner om det dyrebareste vi har - vores børn.

Mødre fortæller om småbørnslivet i dagplejen

Kig med indenfor i tre små videoer, hvor mødre i dagplejen fortæller om hverdagsharmoni, dagplejen som et fagligt pædagogisk tilbud og forventninger til dagplejelivet. 

#1 Hvilke tegn ser I på, at dagplejen er et pædagogisk tilbud? 

#2 Er jeres forventninger blevet indfriet, i den tid jeres børn har gået i dagpleje?  

  
#3 Hvordan harmonerer det med jeres familieliv, at jeres børn går i dagpleje?

 

Det får du når du vælger den kommunale dagpleje til dit barn 

Dagplejen er et tilbud der først og fremmest bygger på et lille, trygt miljø med nære relationer til en voksen og tre-fire andre børn. Det særlige ved dagplejen er, at dit barn og jeres familie bliver budt ind i et privat hjem, hvor hver enkelt dagplejer brænder for nærvær, tryghed og det hjemlige miljø, samtidig med at vi har fokus på dit barns udvikling og trivsel i samarbejde med jer forældre.

I Dagplejen Skovvejen har vi 28 dygtige dagplejere, der hver især har flere års erfaring, kurser og uddannelser i rygsækken. Det betyder, at vi udover de nære og trygge rammer, også kan tilbyde en høj faglighed. Derudover har vi et godt samarbejde med kommunens talepædagoger, ergoterapeuter, sundhedsplejersker og andet specialiseret personale, som vi kan sparre med og som er en del af tilbuddet i den kommunale dagpleje, hvis der skulle opstå behov for det.

 

En høj faglighed der sikrer de bedste vilkår for dit barn

De kommunale tilbud er underlagt ”lov om dagtilbud”, som kræver, at der arbejdes med læreplaner, der omfatter personlig udvikling, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener, sprog og sociale kompetencer. Det arbejder vi løbende med i forbindelse med forløbsskema, aktionslæring og i forbindelse med tilsynsbesøg, hvor vi hele tiden sikrer os en høj faglighed omkring jeres barns udvikling.

Alt dette er altid med et fokus på den nære relation imellem barn og voksen. Det er i de nære relationer at børn lærer og udvikler sig bedst og det er helt unikt for dagplejen, at dit barn i sin hverdag kan forholde sig til bare én voksen.

Tilsyn

I dagplejen er der ansat en pædagogisk leder og to dagplejepædagoger. Vi arbejder i børnehøjde og har en daglig gang i dagplejehjemmene og i legestuen for at kunne vejlede og rådgive dagplejerne omkring børnenes udvikling.

Legestuen

Én gang om ugen holder alle dagplejegrupper "legestuedag". I legestuen oplever barnet det sociale samvær i en større gruppe bestående af børn og voksne. Her får dit barn etableret et forhold og tryghed til de øvrige dagplejere og børn i legestuegruppen.

Åbningstider og kontakt

Hver dagplejer har en ugentlig åbningstid på 48 timer, fordelt i tidsrummet kl. 06.00-18.00. Det er forældrenes tidsmæssige behov der danner grundlag for dagplejens åbningstid.

Pædagogisk indhold

I samarbejde med jer forældre er det vores mål at give jeres barn et trygt, harmonisk og udviklende dagtilbud, i kendte rammer med udgangspunkt i det hjemlige miljø og tid til at dit barn kan fordybe sig, udforske verden og lære af sine erfaringer.

Forældresamarbejde

Dagplejen er speciel på den måde, at forældre stort set kun skal forholde sig til én fagperson. Det indebærer til gengæld et større ansvar for både dagplejer og forældre at få det daglige samarbejde til at fungere godt.

Praktiske oplysninger

Når dit barn har fået en plads i dagplejen, bliver I inviteret på et præsentationsbesøg. I må meget gerne selv ringe til leder eller dagplejepædagog og aftale et besøg - ellers ringer vi til jer.


Feedback

Sidst opdateret

08.06.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Skriv dit barn op til den kommunale dagpleje

Skriv dit barn op til dagplejen her

Jyderup, Mørkøv og Undløse

Tilsynsførende Dagplejepædagog
Mette Kathrine Lauritzen
Tlf. 72 36 53 23

Tølløse, Ugerløse, St. Merløse, Nr. Jernløse og Regstrup

Tilsynsførende Dagplejepædagog
Yvonne Hegaard Christiansen
Tlf. 72 36 96 18

Hvorfor skal jeg vælge den kommunale dagpleje?

Hvis du som forælder overvejer at vælge den kommunale dagpleje til dit barn, så kan det være rart at spørge andre forældre, hvordan de oplever dagplejen fra et forældreperspektiv. Derfor har vi en aftale med et hold forældre, der gerne deler ud af deres erfaringer og oplevelser. Kontakt og hør nærmere:
 

Ditte (Jyderup) Tlf: 20 27 22 58

Linda (Mørkøv) Tlf: 22 37 05 76

Privat pasning

Forældre kan, som alternativ til optagelse i dagpleje eller daginstitution, vælge at modtage tilskud til betaling af en privat pasningsordning. Private pasningsordninger kan ikke sammenlignes med dagtilbud, idet kommunens forpligtelser til at yde særlig støtte for at barnet kan få udbytte af opholdet ikke gælder disse ordninger. Kommunens personale har ikke ledelsesbeføjelser overfor private børnepassere, og er derfor ikke er ansvarlig for den pædagogiske kvalitet i ordningerne. Før i tiden skulle man skrive sit barn op i den kommunale dagpleje, for at få en plads i en privat pasningsordning. Vi gør opmærksom på at det skal man ikke længere.