Spring til indhold

Bevægelsespolitik

Formålet med bevægelsespolitikken er at tydeliggøre overfor forældre og personale, hvor vigtigt det er for børns udvikling, at de får bevæget sig hver dag.

Midgårds bevægelsespolitik

Vi har valgt, at have særlig fokus på de 18 grundbevægelser som er: kravle, løbe, krybe, balancere, klatre, gynge, trille, trække, snurre, springe, kaste, skubbe, vippe, gribe, gå, hoppe, hinke og svinge.

Vision

Vores vision for Midgård er, at leg og bevægelse er implementeret gennem hele dagen.
Vi ønsker at børnene oplever en glæde ved at bruge deres krop fx ved benyttet selvhjulpenhed til at skabe succesoplevelser.

Værdigrundlag

FUGL - Fantasi Udfordring Gentagelse Livsglæde

Bevægelsespolitikkens formål

Vi vil gerne have implementeret leg og bevægelse i hverdagen, for at synliggøre at fysisk aktivitet og bevægelse er sjovt. Formålet med at børnene skal være selvhjulpne er, at støtte og fremme dem i deres udvikling. Børnene skal lære at bruge deres egen krop, blive udfordret og få styrket samt udviklet deres motoriske færdigheder. 

Succeskriterier – målbare og konkrete

Det er en succes når vi har børn, der deltager aktivt, udviser livsglæde og som lige pludselig kan noget, de ikke har kunnet før.

Eksempel:

0-3 år:

 • At børnene selv kan tage deres tøj af og på
 • At børnene selv kravler op og ned på fx puslebord, taburetter, stole og krybber.
 • At børnene selv kan spise og drikke
 • At børnene lærer selv at smøre en mad, dvs. håndtere en smøre kniv.

 3-6 år:

 • At børnene selv igangsætter de bevægelseslege vi har leget med dem.
 • At børnene selv kan fx lukke lynlås, trækker bukserne ud over støvlerne m.v.
 • At børnene kan håndtere diverse værktøjer fx kniv, gaffel og saks.

Indsatser

Vi skal øve os mere ift. at tænke de 18 grundbevægelser ind i de aktiviteter vi laver med børnene gennem hele dage. Fx at have DGI lege på legepladsen eller have bevægelsesleg til samling.

Vi skal som personale være ekstra opmærksomme på de børn der ikke deltager på eget initiativ og finde motivationen/glæden ved bevægelse frem i barnet.  

De voksne i huset opfordrer, støtter, motiverer og anerkender børnene i deres individuelle processer. For de mindre børn, er det processen frem for målet, som vi har fokus på. Fx at tage overtøj/sko på når vi skal ud og lege.

For de større børn, er det vigtigere, at de når målet med at fx ved at få overtøj og sko på ved primær egen hjælp.

Dokumentation/evaluering

Dokumentationen vil være at finde på AULA via daglige billeder – og skriftlig dokumentation til forældrene samt i kompetenceprofilerne hos det enkelte barn og i børnegruppen.

Evaluering vil foregå på hhv. stuemøder og personalemøder fx via forløbsskemaet/styrket læreplan.

Forankring og opfølgning

Der vil være opfølgning ca. hvert halv år via kompetencehjulet samt i dialogen på stue/afdelingsmøderne.

Samarbejdspartnere

Alle personaler og forældre i huset samt fx fysio- eller ergoterapeut.Feedback

Sidst opdateret

15.12.2021

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Midgård vægter særligt dette:

 • At sikre alle børn god trivsel, så de kan tage læring til sig 
 • Fri for mobberi 
 • Tæt samarbejde med skolen 
 • Høj faglighed og humor 
 • Bevægelse og udeleg