Spring til indhold

Ferie og lukkedage

På denne side finder du information om ferie og lukkedage.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Grundlovsdag (ingen fællespasning).
  • Uge 29 og 30.
  • Juleaftensdag (ingen fællespasning).
  • Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december).

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene, på nær Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december).

Mulighederne for fællespasning annonceres 6-8 uger før lukkeperioden via Børn i Holbæk og Aula og tilmeldingen foregår ligeledes her. Fællespasning i sommerferien (uge 29 + 30) annonceres cirka 16 uger før.

Læs mere om fællespasning, og se hvordan du tilmelder dit barn her:

Vejledning til fællespasning - DagtilbudFeedback

Sidst opdateret

04.12.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson