Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Område Kildedam er en fællesbestyrelse for de syv børnehuse. Hvert børnehus har sit eget forældreråd, og det er repræsentanter fra de syv forældreråd, der sidder i den fælles bestyrelse.

Medlemmer


Børnehus/
Valgperiode

Forældrerepræsentanter Suppleanter
(Alle valgt for ét år)
Medarbejder-
repræsentanter/
Valgperiode
Suppleanter
(Alle valgt for 1 år)
Ågerup Børnehus
2020-2022
Formand
Marianne Poulsen
marianne.poulsen@slapline.dk 


Alice Zabell Midjord
az.midjord@gmail.com

2019-2021
Benedikte Bindslev
beneb@holb.dk   


Annette Brunse
anbru@holb.dk

Elletoften
2020-2022

Næstformand

Bjørn Krüger Veng
bjornbager@hotmail.com

  

Vipperød Børnegård
2020-2021


Asger Hvid Bechstrøm
issuer@hotmail.com

Emile Leonhard Verhaeghen Kegel
emilekegel@live.dk
2020-2022
Gitte Büllow Sørensen
gibus@holb.dk

Parly Trendholm
patre@holb.dk 
Midgård
2019-2021

Andrea Casciotta
andreacasciotta@gmail.com

Maria Andersen
frkfischer@hotmail.com
   
Huset
2020-2022
Nadia Merth Hansen
nadiamerth@yahoo.dk
 
Solgården
2020-2022
Anja Holst Jensen
anja2901@live.dk
 
2020-2022
Helle Pedersen
helpe@holb.dk


Karina Nielsen
kni@holb.dk
Stestrup Børnegård
2020-2021
Lau Julø Nielsen
launielsen@hotmail.com
 

 
 
 


Sekretær


Områdeleder
Kaja Bonde Pedersen
Tlf. 72 36 63 21
kbp@holb.dk
  Lederrepræsentant
Ad hoc.
 

Møder
Alle møder ligger i tidsrummet klokken 18.30-21.00.  

Dato for bestyrelsesmøde

Børnehus

Tirsdag den 27. oktober 2020

Stestrup Børnegård
Stestrupvej 45, 
4360 Kr. Eskilstrup

Onsdag den 25. november 2020

Ågerup Børnehus
Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød

Torsdag den 14. januar 2021

Vipperød Børnegård
Centervænget 2-4, 4390 Vipperød

Mandag den 22. februar 2021

Børnehuset Midgård
Tølløsevej 66, 4340 Tølløse

Tirsdag den 23. marts 2021

Børnehuset Solgården
Østergade 64, 4340 Tølløse

Onsdag den 21. april 2021

Børnehuset Elletoften
Brændholtvej 5, 4350 Ugerløse

Torsdag den 20. maj 2021

Huset, 
Holbækvej 36, 4370 St. Merløse

Mandag den 21. juni 2021
Konstituerende bestyrelsesmøde

Områdekontoret
Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse

 

 Styrelsesvedtægt

 Forretningsorden 2019 / 2020

 Vedtægter for forældreråd 2019 / 2020 

Dagsorden og referater  

2020

2019

2018 Feedback

Sidst opdateret

14.09.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange