Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Område Kildedam er en fællesbestyrelse for de syv børnehuse og dagplejen. Hvert børnehus og dagplejen har sit eget forældreråd, og det er repræsentanter fra de syv forældreråd, der sidder i den fælles bestyrelse.

Medlemmer


Børnehus/
Valgperiode

Forældrerepræsentanter Suppleanter
(Alle valgt for ét år)
Medarbejderrepræsentanter/
Valgperiode
Vipperød Børnegård
2017-2019
Formand
Anne Marie Antonsen
21 54 92 05
annemarie.antonsen@gmail.com

Tina Bresemann

20 64 64 63
Tinabresemann@gmail.com

2018-2020
Gitte Büllow Sørensen

gibus@holb.dk
Ågerup Børnehus
2018-2020

Næstformand

Carsten Svensgaard
Carsten@svensgaard.dk

Marianne Poulsen
26 72 68 01
marianne.poulsen@slapline.dk

2017-2019
Bendikte Bindslev

beneb@holb.dk

Dagplejen
2017-2019

Michael Kærbo
30 71 03 85
Wil210115@gmail.com 


Vakant

2017-2019
Tina Mikkelsen
tinym@holb.dk

Suppleant: Lene Nielsen
Elletoften
2018-2020

Bjørn Krüger Veng
25 55 42 06
bjornbager@hotmail.com

Jacob Søren Mundt
79mundt@gmail.com
 
Huset
2018-2020

Nadia Merth Hansen
nadiamerth@yahoo.dk

Heidi Færch Elmegaard Hansen
Heidi.elmegaard@gmail.com 

 
Midgård
2018-2020
Rikke Bro
rikkebrog@gmail.com


Maria Schou
Tlf. 22 52 88 95
mhschou74@gmail.com

 Solgården
2018-2020

Matthias Therkelsen
matthiastherkelsen@outlook.com

Thomas Kastrup
30 32 27 63
elllert@hotmail.com

2018-2020
Helle Pedersen
helpe@holb.dk

Stestrup Børnegård
2017-2019

Vakant

 

Vakant
 


 


Sekretær


Områdeleder
Kaja Bonde Pedersen
Tlf. 72 36 63 21
kbp@holb.dk
  Lederrepræsentant
Ad hoc.


Møder
Alle møder ligger i tidsrummet klokken 18.30-21.00.  

Dato for bestyrelsesmøde

Børnehus

Onsdag, d. 15.8.2018

Børnehuset Elletoften
Brændholtvej 5, 4350 Ugerløse

Torsdag, d. 13.9.2018

Vipperød Børnegård
Centervænget 4, 4390 Vipperød

Mandag, d. 8.10.2018

Børnehuset Solgården
Østergade 64, 4340 Tølløse

Tirsdag, d. 13.11.2018

Huset,
Holbækvej 36, 
4370 St. Merløse

Onsdag, d. 16.1.2019

Børnehuset Midgård
Tølløsevej 66, 4340 Tølløse

Torsdag, d. 21.2.2019

Ågerup Børnehus
Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød

Mandag, d. 18.3.2019

Stestrup Børnegård
Stestrupvej 45, 
4360 Kr. Eskilstrup

Tirsdag, d. 30.4.2019

Børnehuset Elletoften
Brændholtvej 5, 4350 Ugerløse

Onsdag d. 22.5.2019

Administrativt Center, Område Kildedam
Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse

Konstituerende bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 20.6.2019 

Administrativt Center, Område Kildedam
Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse

 

 Styrelsesvedtægt

 

Forretningsorden 2018 / 2019


Dagsorden og referater
 

2019

2018

2017

 Feedback

Sidst opdateret

13.03.2019

Ansvarlig redaktør

Maj-Britt Christoffersen