Sprogvurdering

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

Ifølge Dagtilbudsloven er det dit barns daginstitution, som vurderer om dit 3-årige barn har brug for en sprogvurdering

I Holbæk er det besluttet at alle børn, der går i dagtilbud, tilbydes en sprogvurdering omkring 3-års alderen. Sprogvurderingerne er en ekstra sikkerhed for, at der er opmærksomhed på alle børns sprogudvikling. 

Alle forældre vil modtage besked om barnets sprogvurdering, med information om hvordan vi vurderer barnet og hvilken rolle du som forældre har. I Holbæk vægter vi et godt samarbejde mellem familier og dagtilbud - derfor ser vi sproglig udvikling af alle børn, som et fælles anliggende.  

Forældre kan ønske en vurdering 

Du kan også som forældre også selv bede om at dit barn bliver sprogvurderet, hvis du har en bekymring for dit barns sprogudvikling. Som forældre har du pligt til at lade dit barn deltage i en sprogvurdering, hvis der vurderes at være behov for det.

Hvorfor sprogvurdering?

Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget er med til at give dit barn adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper også barnet til at forstå verden – og til at sætte ord på ting, oplevelser og følelser. Sproget er en vigtig del af fundamentet for at kunne lære noget nyt. Den tidlige sprogudvikling har stor betydning for den senere sprog- og læseindlæring. Det er derfor vigtigt, at både forældre og pædagoger er opmærksomme på det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere om sprogvurdering på UVM