Spring til indhold

Profil

I Spirrekassen er vi så heldige, at have nogle fantastiske fysiske rammer med masser af plads. Vi har masser af albuerum på stuerne og i midten af huset, har vi vores store fællesrum til daglig leg og forløb med motorisk udfoldelse.

Børnene er fordelt i 5 grupper, der alle har sin egen indgang og garderobe. Barnet starter derfor i en børnegruppe med ca. 13 børn i vuggestuen og ca. 22 børn på hver børnehavestue. Børnehavestuerne består af 2 mellemgruppe stuer, samt en storegruppe stue bestående af alle de kommende skolestarter.

En klar målsætning

Vi arbejder med at give børnene mulighed for at udvikle sig bedst muligt både socialt, motorisk, sprogligt, kreativt, intellektuelt og med stor nysgerrighed. Vi har fokus på at styrke børnenes sociale kompetencer, være med til at styrke børnenes venskabsrelationer og hjælpe dem til konfliktløsning.

Vi har respekt for det enkelte barn og dets udvikling og vi vil skabe et miljø, hvor barnets personlighed styrkes. Vores kerneopgave er at skabe et trygt og pædagogisk læringsmiljø, som understøtter den generelle trivsel, læring, udvikling og dannelse hos alle børn, ud fra hver enkeltes forudsætninger og i tæt samarbejde med forældrene.

Det pædagogiske personale består af fagligt velfunderede voksne som har en bevidsthed på børnenes perspektiver, og kan organisere og agere i et læringsmiljø med høj kvalitet samt kan og vil gøre en forskel.

 Feedback

Sidst opdateret

03.07.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen