Spring til indhold

Skolesamarbejde

At gå fra at være børnehavebarn til skolebarn er en stor ting. Her har vi rigtig gode muligheder for en tryg overgang med vores samskabende pædagog, der både er med i børnehaven og i skolen.

Spirrekassen har aldersopdelte børnegrupper, hvilket gør, at de ældste børn – de kommende skolebørn, er én samlet gruppe, der holder til på Solsikkestuen. Dette gør at vi kan planlægge alderssvarende aktiviteter for børnene. Solsikkestuen har et meget tæt samarbejde med Skovvejens Skole afd. Nr. Jernløse, som ligger få hundrede meter fra Spirrekassen. Vi går på besøg hos hinanden, og dette er med til at skabe mere tryghed og give en mere flydende overgang fra børnehavebarn til skolebarn.

Når vi besøger skolen, er det ofte sammen med børnene fra Nr. Jernløse Børnehus. Allerede her opbygger børnene kendskab til hinanden og danner nye relationer med præcis de børn, de møder igen efter sommerferien, når børnehavelivet slutter og skoletiden starter.

Den samskabende pædagog

Den samskabende pædagogs kerneopgave er, at sikre den røde tråd mellem børnehaven og skolen. Ved at styrke overgangen fra børnehaven til skolen med fokus på det enkelte barns trivsel samt et stærkt forældresamarbejde. Den sammenskabens pædagog arbejdsgang er tilrettelagt, så det tilgodeser børnenes behov.

Den samskabende pædagog skal blandt andet være med til at sikre, det enkelte barns behov i overgangen, arbejde med sociale relationer og gøre børnene skoleparate i samarbejde med stuens personale.Feedback

Sidst opdateret

03.07.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen