Spring til indhold

Hverdagen

Velkommen til Stestrup Børnegård. Her på siden kan du læse mere om dagens gang hos os.
Luk alle
Åben alle

ny indgang

Stestrup Børnegård er en integreret institution med børnehave og vuggestue. Vi er placeret i dejlige landlige omgivelser på Kr. Eskilstrup, lige midt på Sjælland, i Holbæk Kommune. Denne folder er til for at byde jer forældre velkommen. Her får I både praktiske informationer og viden om, hvad vi lægger særligt vægt på i Stestrup Børnegård. Skulle I stadig have spørgsmål, er I altid velkomne til at spørge personalet.

Åbningstider

Mandag – torsdag: 6:15-16:45

Fredag: 6:15-16:15

Telefon

Blå stue (0-3 år): 72 36 71 48

Gul stue (0-3 år): 72 36 71 49

Grøn stue (3-5 år): 72 36 71 47

Lukkedage

• Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.

• Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

• Grundlovsdag (ingen fællespasning)

• Uge 29 og 30

• Juleaftensdag (ingen fællespasning)

• Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december)

Tilbud om fællespasning på de fleste lukkedage

Muligheden for fællespasning annonceres 6-8 uger før lukke-periodens/dagens start via Aula. Fællespasning i sommerferien (ofte uge 29 + 30) annonceres cirka 12 uger før. Der er som regel personale fra hver institution til stede i fællespasning, og I kan altid spørge personalet om lukkedage.

Aflevering og afhentning er vigtige stunder for jeres barns trivsel hos os. Når barnet starter hos os, udfylder du/I et stamkort via Aula, så vi har alle relevante oplysninger om jer og barnet, herpå skriver du/I også, hvem der må hente jeres barn. Hvis dit barn hentes af andre, er det vigtigt at vi får besked, da vi ellers ikke må udlevere barnet. Så husk at fortælle det til en af medarbejderne, og skriv det ind på Aula.

Det er meget vigtigt, at du siger goddag og farvel til de voksne, når du kommer med dit barn, eller henter dit barn. Når I afleverer eller henter, kan I også fortælle os, hvad I synes er vigtigt vi ved, for at jeres barn får en god dag hos os. Vi fortæller også jer om hvordan dagen er forløbet, og om hvad jeres barn har lavet. Det vi eventuelt ikke når at fortælle kan du læse på Aula. Her skriver vi om dagens aktiviteter, og om hvad børnene har lavet sammen med vennerne gennem dagen.

Aula

Når du afleverer dit barn i børnehaven/vuggestuen, tjekker du dit barn ind på skærmen - og når I går hjem tjekker du barnet ud igen.
Det er også her, I skal melde sygdom og skrive om jeres barn holder ferie og fri.

Den daglige rytme

leg

Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe en stabil og tryg hverdag, med trivsel og leg i centrum. I vores hverdag arbejder vi med Styrket Pædagogisk Læreplan og i perioder er der særligt fokus på enkelte temaer af denne.

Dagens opbygning

Klokken 6.30 - 7.30 byder vi på morgenmad for alle på gul stue.
Klokken 7.30 - 9.00
fordeler vi os på vores tre stuer, børnene leger og diverse aktiviteter starter
Klokken 9.00
holder hver stue en samlingsstund, og vi spiser formiddagsmad sammen.
Klokken 9.30
starter dagens planlagte aktiviteter; leg udendørs, ture i lokalområdet, aktiviteter i gymnastiksalen, aktiviteter på multibanen, ved bålhuset eller på boldbanen. Det kan også være at tegne og male, synge og meget mere.
Klokken 11.00 - 12.00
spiser vi frokost og de yngste børn kommer ud og sove, eller sover indenfor, afhængig af deres alder.

Fælles søvnpolitik i Kildedam

Klokken 12.00 - 14.00 er vi alle på legepladsen, hvor der er plads og rum for, at forskellige lege kan udfolde sig.
Klokken 14.00 spiser vi eftermiddagsmad og de yngste børn får mad efterhånden som de kommer op.
Klokken 14.00 - 16.45
(fredage: klokken 14.00 - 16.15) leger børnene inde eller udenfor. Børnene bliver hentet og vi fortæller om dagen.

mad

Morgenmad

I tidsrummet 6.30-7.30 er der morgenmad bestående af havregrød som kan sødes med rosiner og rugbrød med smør. Der serveres ikke sukker på grøden. Der drikkes vand til.

Madordning

Info er under udarbejdelse 

Fødselsdage
Fødselsdage er børnenes helt store dag, og vi fejrer gerne dagen for jeres barn.
Vi synger, råber hurra og hvis jeres barn fejrer fødselsdag i institutionen, er I velkomne til at medbringe noget spiseligt, som vi eller I selv kan servere. 
Vuggestuen holder som udgangspunkt fødselsdag til formiddagsmad og børnehaven til middagsmaden. Se venligst nedenunder hvad børnene f.eks. gerne må medbringe.

Børnene må meget gerne medbringe følgende til fødselsdage:

  • Frugt og grønt
  • Boller
  • Pølsehorn
  • Figenstænger
  • Og andet sundt

Snak gerne med personalet eller forældrerådet om ideer til festlige anretninger med frugt, grønt mm. 

Andre arrangementer
Ved børnehusets arrangementer med f.eks. forældre og bedsteforældre er det tilladt at servere kager og lignende.

Traditioner
Vi har både påskefrokost og julefrokost for børnene. Her er det børn og voksne, der sammen står for forberedelse af maden, som intuitionen giver.

 

bålhus

I Stestrup Børnegård er vi så privilegerede, at vi har et meget stort naturområde, og her har vi fået bygget et stort og flot bålhus, med hegn af pileflet og med omkringliggende pilehytter. Et sted som vi flittigt bruger til leg og aktiviteter. Det er også et sted til ro og fordybelse for børnene. Her følger vi på forskellig vis årstiderne og alt, hvad der sker og rører sig i naturen. Stedet er også beplantet med frugttræer. Børnene lærer meget om den danske fauna og lærer hvad der sker for planter og dyr på de fire årstider.

Vi benytter det skønne naturområde og det store bålhus, hvori der er god plads til mange forskelligartede aktiviteter året rundt.

I som forældre er også velkomne til at benytte stedet om aftenen eller i weekenderne, hos skolens sekretær kan I booke en weekend, en eftermiddag eller aften og herved få en nøgle og adgang til diverse båludstyr, elektricitet og vand.

For lån af bålhuset: Administrationen, skoleadm-Kildedam@holb.dk, Tlf. 72 36 78 20

Ferie
Vi vil gerne have at vide, hvornår I holder ferie med jeres barn. Det er vigtigt, at vi på forhånd kan planlægge behovet for pasning i hele institutionen, så vi ikke mangler personale eller overforbruger personaleressourcer i ferieperioder. I nogle ferier vil vi være sammen på tværs af afdelingerne. Det meddeles på opslag i afdelingerne, hvor vi vil åbne, lukke samt opholde os i den kommende ferieperiode.

Sygdom
Hvis jeres barn er sygt, skal I give os besked, så vi altid er orienteret om eventuelle børnesygdomme og kan give de andre forældre besked via opslag. I skal enten ringe eller melde det ind via AULA.

Hvis barnet bliver syg eller har det dårligt, kontaktes forældrene og bedes om at hente barnet hurtigst muligt. Syge børn må ikke være i institutionen, både af hensyn til dem selv og af hensyn til de andre børn. Vi kan ikke give et sygt barn den fornødne pleje og omsorg, og vi har også en forpligtelse overfor de andre børn mod en evt. smittefare. Dette gælder for alle børnesygdomme – infektioner – betændelser og andre smitsomme sygdomme. Barnet kan først komme tilbage i institutionen, når det er så rask, at dagligdagen kan følges.

Medicin
Af sikkerhedsmæssige grunde må vi ikke give børnene nogen form for medicin, dog med undtagelse af kroniske tilfælde. I så fald skal jeres egen læge give en skriftlig ordination.

Skiftetøj
Børnene have tøj, der passer til årstiden. Det vil sige flyverdragt om vinteren, termotøj til forår/efterår, regntøj, gummistøvler og skiftetøj liggende i deres garderober. Børnenes tøj skal være mærket med tydeligt navn, og vi beder jer om at hjælpe børnene med at holde orden i deres garderober.

Bleer
I skal selv medbringe bleer til jeres barn

I er selvfølgelig altid velkomne til at tage en snak med os!Feedback

Sidst opdateret

21.06.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson