Skolesamarbejde

Den samskabende pædagog

Vi har i Undløse børnehus et godt samarbejde med Undløse Skole, som ligger lige bag vores legeplads. Vi har altid vægtet samarbejdet med skolen højt, for at give vores børn den bedste mulige start i skolen.

Hos os arbejder vi med samskabende pædagoger. Den samskabende pædagog har både timer i 0. klasse og i børnehuset, hvor hun er tilknyttet storegruppen/skolegruppen. Dette giver den samskabende indblik i de børn der skal starte i skole, et helt år før de starter. Børnene bliver trygge, da de i forvejen kender den samskabende fra børnehuset, og starter derfor ikke i skole, hvor alt omkring er nyt. Det giver ligeledes den samskabende pædagog et stort indblik i det enkelte barns udvikling og trivsel, og et kendskab til familien inden opstart.

Den samskabende pædagog har et tæt samarbejde med personalet i storegruppen, hvor de i fællesskab planlægger forløb, der giver børnene læring og udvikling. De har fælles fokus på børnenes legerelationer, og støtter op om hvert enkelt barns udvikling, for at gøre hvert enkelt barn skoleklar.

Den samskabende pædagog deltager også i forældresamtaler og andre arrangementer i huset.

Vi tager tit på skolebesøg, og børnehaveklasselederen kommer også forbi os.

 

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i vores område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.

Senest opdateret 07-07-2021