Spring til indhold

Indsatsplan – Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l.

Indsatsplan – Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l.

- Børnehuset Midgård

Situation

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm.

Alarmering

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer den stedlige leder.

Midgård, Tølløse

Pædagogisk leder Jeanette Andresen

Telefon: 72 36 63 93 E-mail: jea@holb.dk

Den stedlige leder:

 • vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)
 • varetager alarmeringen af forældre.

Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab.

Opgaver

 • Led efter barnet.
 • Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.
 • Stedlige leder vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.
 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet.
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet.

Handling

 

Straks

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112.
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig.
 • Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.

Umiddelbart efter/ resten af dagen  

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv.
 • Informer relevante kammerater etc.

Opfølgning

Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.

Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformation. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

 

Kommunikation

 • Den stedlige leder informerer områdeleder Christian Oxbøll og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller snarest muligt samme dag.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112.
 • Stedlige leder:

Midgård, Tølløse
Pædagogisk leder Jeanette Andresen

Telefon: 72 36 63 93 E-mail: jea@holb.dk

Områdeleder/skoleleder:
Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk

Chef for Læring og Trivsel,
Karina Møller: 7236 2062, kmoll@holb.dk

Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Opdatering/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 12-10-2023Feedback

Sidst opdateret

12.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson