Spring til indhold

Actioncard for planlagt strømafbrydelse af ca. 2 timers varighed

Til vinter kan der opstå perioder, hvor der ikke er balance mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet. I sådanne (yderste nøds-) tilfælde kan Energistyrelsen vælge at fordele strømmen i nettet ved at afbryde elforsyningen til et geografisk område i ca. 2 timer ad gangen – såkaldte ”rullende brownouts”. Omfanget af det geografiske område og varigheden af strømnedbruddet vil afhænge helt af situationen og varsles først umiddelbart inden. Der er risiko for, at Kommunen varsles så sent, at beskeden ikke når ud til enhederne, før strømmen afbrydes.

Jeres opgave

Alle enheder i Holbæk Kommune skal have en nødplan som træder i kraft ved en sådan strømafbrydelse. Heri skal identificeres hvilke udfordringer der kan opstå på den enkelte arbejdsplads, samt handlinger der skal til for at imødekomme disse.

Nedenstående skabelon indeholder eksempler på udfordringer som kan opstå samt forslag til handlinger. Skemaet skal tilpasses efter hvad en strømafbrydelse af 2 timers varighed vil kunne betyde for jeres arbejdsplads´ kerneopgaver. Ikke alle nævnte eksempler vil være relevante for alle og måske skal der tilføjes andre.

Børnehus/skole/arbejdsplads:

 

Udfordring

Konsekvenser
(problematikker)

Nødplan
(nødvendige afhjælpende foranstaltninger)

Kommunikation

Hvilket udstyr eller arbejdsgang vil blive påvirket?

Hvordan kan strømafbrydelsen påvirke vores arbejde?

Hvordan gør vi det praktisk? / Hvilke midler har vi til rådighed?

Hvor, hvordan og hvem kan / skal vi kommunikere med internt / eksternt? (Skriv gerne konkrete navne)

Ved strømnedbrud er der en risiko for, at vandværkerne rammes. Sker dette, lukkes vandforsyningen.

(Se bilag nedenfor)

Ingen adgang til rindende vand, fx til drikkevand, håndvask, rengøring osv.

Hvis risikoen for planlagt strømafbrydelse øges:

 

- Sørge for at der er tappet vand til drikkevand, håndvask, bleskift osv.

- Benyt vådservietter fra kælderen.

- Pædagogisk leder Vicki Gehrt kontaktes på telefonnummer
72 36 32 82

- Alternativt Områdeleder Christian Oxbøll 72 36 63 21

Kritiske IT-systemer er ude af drift

 

Ingen adgang til fx forældre kontakt informationer, ind- og udtjekning af børn, medicinskemaer osv. via computer, telefonsystemet er ude af drift

- Kan indhentes via IPad

- Vi kan kontaktes direkte via mobiltelefonerne ude på alle stuerne

- Forældrene informeres ved aflevering eller afhentning

Inde belysning slukkes

Om vinteren er det mørkt om morgenen og eftermiddagen, og det kan være svært at orientere sig

Der er mørkt i rum uden vinduer, fx badeværelser og kælderrum, og det kan være svært at orientere sig

- Sikre at børnene er trygge

- Sikre at der er fremkommeligt

- Sørge for lys hvor det er nødvendigt, fx fra LED-lys i depotet

- Tal med børn og forældre om oplevelsen

Udebelysning slukkes

Om vinteren er det mørkt om morgenen og eftermiddagen, og det kan være svært at orientere sig.

Risiko for faldulykker

- Sikre at børnene er trygge

- Sikre at der er fremkommeligt.

- Sørge for lys, fx lommelygter

- Tal med børn og forældre om oplevelsen

Der kan ikke laves mad på komfur, i ovn etc.

Fx morgenmad og frokost i dagtilbud

- Sikre at børnene kan få mad som ikke kræver tilberedning, fx brød fra fryseren og konserves.

- Alternativt køb mad på kundekort i Brugsen

 

 

- Informere forældrene ved aflevering og afhentning om mulighederne

 

Varmen slukkes

Temperaturen falder og børn og personale kan fryse.

- Afklare om der i perioden skal medbringes mere skiftetøj/tæppe eller om der evt. skal indkøbes ekstra tæpper

- Evt. give forældre besked om at børnene skal have ekstra tøj liggende

- Brug de indkøbte tæpper

- Forældrene informeres om situationen

Køleskabe og frysere slukkes

Køleskabe og frysere kan godt holde på kulden i ca. 2 timer. Dog skal nogle (ældre modeller) startes manuelt efter at strømmen har været afbrudt. Dette kan være et problem, hvis der slukkes for strømmen udenfor åbningstid.

- Hvis man har køl og frys som skal genstartes manuelt, skal der laves en plan for hvem der tænder igen udenfor normal arbejdstid.  

- Forældrene informeres om situationen omkring børnenes madpakker og drikkedunke i fx sommerperioden

 

Elektrisk loftslift kan ikke bruges

Børn vil ikke kunne løftes til og fra kørestole, varmtvandsbassin, skiftebrikse osv.

Personale må ikke løfte selv.

- I tilfælde af et uudsætteligt behov, må lifte udstyres med mulighed for opladning. Måske kan kommunens hjælpemiddelcentral hjælpe med dette. Ellers skal det på anden vis sikres, at arbejdet/opgaven kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

- Gøre medarbejdere opmærksomme på hvis lifte ikke kan anvendes, og hvad de skal gøre i stedet.

 

- Der ringes til kommunens hjælpemiddelcentral på telefonnummer 72363636 og derved omstilles til rigtig afdeling.

Elektriske skiftebrikse kan ikke bruges

Børn vil ikke kunne skifts i en korrekt ergonomisk stilling alt efter personalets forskellige højde.

- I tilfælde af et uudsætteligt behov, må skiftebrikse udstyres med mulighed for opladning. Måske kan kommunens hjælpemiddelcentral hjælpe med dette. Ellers skal det på anden vis sikres, at arbejdet/opgaven kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

- Gøre medarbejdere opmærksomme på hvis skiftebrikse ikke kan anvendes, og hvad de skal gøre i stedet.

 

- Der ringes til kommunens hjælpemiddelcentral på telefonnummer 72363636 og derved omstilles til rigtig afdeling.

Hæve-sænke pusleborde                             

Børnene kan ikke selv klatre op, og det er uhensigtsmæssigt for personalet at løfte dem op.

- Sikre at der er stiger/trapper, så børnene selv kan komme op.                            

- Der hentes hjælpemidler i kælderen.

Overvågningsalarm og kameraer i liggehaller slukkes

 

Der kan ikke holdes øje med børn i liggehaller og udendørs på sædvanlig vis.

- Sikre sig, at der er personale til stede i liggehallerne.

- Der opstilles genopladeligt alarmer.

- Der opstilles genopladeligt alarmer, som skal oplades efter behov.

Babyalarmer kan ikke lades op

Der kan ikke holdes øje med børn i liggehaller.

- Sørge for at babyalarmer sættes systematisk til opladning hver dag inden lukketid.

- Sørge for power banks, for at sikre at der kan lades op.

 

- Lukke personalet hjælper hinanden med at oplade alarmerne.

Elevator er ude af drift

Hvis nogen er derinde når strømmen går, kan de blive spærret inde.

Hvis nogen er afhængig af elevatoren, hvordan kommer de så op og ned?

Hvis truslen om planlagt strømafbrydelse øges:

- Luk elevatoren af.

- Sikre at personer, som er afhængig af elevatoren, kan komme op og ned på anden vis.

-

Vicki/personalet kan ikke bruge interagerende tavler, google workspace osv. til fx PUM

Informationen skal vises på anden vis

- Sørge for at have plan-b i forhold til mødet fx en manuel tavle

 

- Vi hjælpes ad med at finde en løsning.

Hoveddøren ikke kan åbnes 6:30 og lukkes 16:30/17:00

Der skal holdes øje med børnene om morgen og ringes efter hjælp til alarmsystemet

- Der mødes ind og går to personaler i yder timerne, så den ene passer på børnene og den anden ringer

- Vicki og forældrene informeres om situationen

Beroligede musik til afspilning af børn med særlige behov og/eller sovebørn

Børnene kan ikke finde ro til sovetid, siesta, pauser, m.m.

- Finde en anden løsning fx afspilning på iPads højtaler

- Tal med Vicki, hvis der bliver et vedvarende problem fx nye højtaler

Akvarium

Fiskene overlever ikke i længere tid uden ilt

- Et personale kan tage fiskene med hjem

- Der skal tages kontakt til Pernille

 

 

 

 

Andet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag – Generel information

 

Vand

Normalt vil en strømafbrydelse ikke afskære en drikkevandsforsyning, da trykket kommer fra vandværkerne. Såfremt vandværkerne rammes af strømafbrydelsen, og ikke har back up på pumpefunktionen, så er konsekvensen, at alle er uden vand under strømafbrydelsen.

 

ABA-anlæg

ABA-anlæg kører på nødstrøm og påvirkes derfor ikke af strømafbrydelse i ca. 2 timer.

 

Elektroniske døre og alarmer

Elektroniske døre og alarmer kører på nødstrøm og påvirkes derfor ikke af strømafbrydelse i ca. 2 timer. Det betyder, at man altid vil kunne komme ind og ud med brik og/eller kode.

 

Branddøre

Branddøre lukker ved strømafbrydelse, men de kan åbnes manuelt.

 

Batterier og powerbanks

Det kan være en god ide at indkøbe ekstra batterier og en eller flere powerbanks

 Feedback

Sidst opdateret

07.08.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson