Spring til indhold

Forældresamarbejde

I kirsebærhaven lægger vi vægt på forældresamarbejdet. Vi er sammen ansvarlige for at jeres barn får nogle gode år i Kirsebærhaven med glæde, trivsel og udvikling.

Kirsebærhavens forældreråd 2020 - glade og dedikerede forældre
Fra venstre: Sania (valgt til bestyrelsen), Tilde, Stine, Mia, Sofie, Bushra (medarbejder) og Rikke

I Kirsebærhaven lægger vi stor vægt på et godt forældresamarbejde

Det er jer forældre, der kender barnet bedst og sammen skal vi give barnet en god tid i Kirsebærhaven. Det er vigtigt at I er trygge ved at aflevere jeres barn hos os, for barnet kan mærke hvis I bliver utrygge og derfor er det vigtigt at I kommer til os med jeres tvivl og spørgsmål. Gennem et godt samarbejde får vi også skabt den bedste forståelse for det enkelte barn, samt en tryg og genkendelig hverdag for børnene.

Det er nødvendigt at dagligdagen er præget af en respektfuld og behagelig tone, således at vi kan fremme en udviklende dialog og bevare den gode stemning og energi i huset. Vi er naturligvis åbne for konstruktiv kritik, således at den bliver brugbart for personalet. Dermed er jeres kritik også med til at præge udviklingen i Kirsebærhaven.

 

Forældresamtaler

3-6 måneder efter opstart i Kirsebærhaven, vil I blive tilbudt en samtale, hvor vi sammen taler om hvordan jeres barns indkøring er forløbet. Én gang om året tilstræber vi endvidere at afholde en forældresamtale omkring barnets trivsel og læring. Her tager vi udgangspunkt i barnets kompetencer og det vil være udgangspunktet i samtalen med jer. Vi anvender materialet ALLE MED som I vil blive introduceret for ved første samtale. I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for yderligere samtaler.

 

Kirsebærhavens forældreråd

I Børnehuset har vi et aktivt forældreråd der mødes 4-6 gange om året. Forældrerådet er forældrenes talerør, men også en aktiv del af planlægning og afholdelse af forskellige aktiviteter. Det kan bl.a. være klovnefest, sommerfest, juleklip, forældrekaffe og ikke mindst den årlige arbejdslørdag.

Helt aktuelt har vi fokus på arbejdet i arbejdsgruppen omkring byggeriet af børnehus her i Knabstrup.

Læs om Knabstrup sætter kurs - og kom med!

 

Forpligtende fællesskab

Vi kan ikke honorere alle familiers krav, men vi bestræber os på at føre en pædagogik der honorerer summen af jeres krav, i samvirke med personalets prioriteter. Ikke alle dage er ens og vi er nødt til at se på hvordan dagen hænger sammen. Nogle dage må vi prioritere nogle ting frem for andre. I denne sammenhæng forventer vi, at I som forældre har respekt for, at personalegruppen har prioriteret ud fra de ressourcer og muligheder vi er tildelt.Feedback

Sidst opdateret

09.12.2020

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen