Spring til indhold

Skolesamarbejde

Personalet indgår i et forpligtende samarbejde om, hvordan overgangen fra dagtilbud til skole skal forløbe

I Solgården har vi store-gruppe, for de kommende skolebørn fra september og frem til maj, hvor nogle skal i før SFO. Her arbejdes der målrettet med barnets skoleparathed.

Vi samarbejder med Midgård, hvor vi vægter at børnene danner relationer til hinanden, så de kender hinanden inden skolestart. Vi mødes jævnligt og har planlagte aktiviteter sammen. Heri indgår blandt andet at børnene kommer på besøg i SFO´en nogle gange før skoleskift. I oktober måned afholder vi et forældremøde, hvor vi fortæller om hvordan vi arbejder målrettet med børnenes parathed i store-gruppen. I marts/april måned før skolestart, vil forældrene blive inviteret til en overleveringssamtale, hvor vi gennemgår et skoleparathedsskema, for at se hvad barnet kan og evt. stadig skal have lidt hjælp til.

Se parathedsskemaet her

Hvis dit barn har brug for særligt målrettet hjælp for at sikre udvikling i det sidste år i dagtilbuddet, er der oprettet et samarbejde kaldet På Vej i Skole. Det kan f.eks. være børn, hvor forældre og dagtilbuddet er i tvivl om, hvorvidt barnet skal skoleudsættes eller have et specielt skoletilbud. Forældre og institution udarbejder sammen handleplan med mål og indsats omkring barnet forud for skolestart.Feedback

Sidst opdateret

12.01.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson