Solgårdens politikker

Børne- sikkerhedspolitik

Vi har udarbejdet denne Børne – sikkerhedspolitik, som udstikker retningslinjer for, hvordan vi bedst muligt kan tage vare på børnenes sikkerhed omkring hegnet på legepladsen, på ture i nærområdet eller med offentlige transportmidler. Ligeledes ønsker vi at samarbejde med forældrene om, hvordan vi sikrer, at vores fælles børn bliver bedst muligt rustet til at klare forskellige situationer.

Børne- og sikkerhedspolitik

Bevægelsespolitik 

Solgården blev i 2012 en DGI-certificeret bevægelsesinstitution. I 2014 og 2016 gennemgik personalet en recertificering.

Solgårdens bevægelsespolitik

Selepolitik

Solgårdens selepolitik

Kostpolitik

Vi følger de politiske beslutninger bl.a. ”Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk kommune – sundhed og trivsel” og vi følger derfor sundhedsstyrelsens anbefalinger. I nedenstående har vi beskrevet hvordan vi vil opfylde anbefalingerne.

Solgårdens kostpolitik

Sorg- og kriseplan

Solgården og Elletoften har udarbejdet en fælles sorg- og kriseplan.

Sorg- og kriseplan

Voldspolitik

Solgårdens voldspolitik

 

Senest opdateret 24-10-2023